Haai NoordzeeActievoorwaarden

Algemeen

 • Het Wereld Natuur Fonds heeft het recht om foto's die in strijd zijn met de spelregels en actievoorwaarden tussentijds van de site te verwijderen.
 • De wedstrijd is een fotowedstrijd en nadrukkelijk geen photoshopwedstrijd. Beelden waarvan de jury het vermoeden heeft dat ze na opname zijn gemanipuleerd, worden uitgesloten van deelname. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenstellen uit meerdere beelden (zgn. HDR-beelden), het veranderen van kleuren anders dan een eenvoudige kleurcorrectie, het weghalen van elementen. De jury kan bij twijfel de originele (RAW) bestanden opvragen ter verificatie.

Persoonlijke gegevens

 • Het Wereld Natuur Fonds legt je gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We houden je eenmalig op de hoogte over de resultaten van deze actie. Wanneer je hebt aangevinkt dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan sturen we je deze toe. Als je deze niet meer wilt ontvangen, kun je je in elke mail afmelden. Wil je meer weten over WWF en jouw gegevens? Zie: wwf.nl/privacy. Je kunt ons ook gratis bellen (0800-1962) of e-mailen.

Specificaties

 • Inzendingen dienen digitaal te worden ingeleverd.
 • Zowel kleur- als zwart/wit-inzendingen zijn toegestaan.
 • Alleen foto’s groter dan 1,5 MB kunnen worden opgenomen in het fotoboek.
 • Bestanden moeten zijn voorzien van het door de inzender gewenste kleurprofiel. Indien er geen kleurprofiel aanwezig is, krijgen de bestanden een sRGB-profiel toegewezen.

Inzendingen

 • Inzendingen moeten uiterlijk 17 september 2018 binnen zijn.
 • De inzender dient de maker van de foto te zijn.
 • De inzender is woonachtig in Nederland.
 • Iedere deelnemer kan maximaal 5 foto’s insturen.
 • Foto’s mogen niet ouder zijn dan twee jaar.
 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

 • Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en fotografische kwaliteit.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De genomineerden krijgen uiterlijk 1 november bericht. Mochten wij de genomineerde niet kunnen bereiken voor 1 november 2018, dan behouden wij het recht om een andere genomineerde te selecteren.
 • Vanaf 17 september worden alle foto's door een vakjury bekeken. Uit alle foto's worden 30 genomineerden gekozen. De vakjury kiest hieruit 3 winnaars: 1 in de categorie Kids (6 t/m 11 jaar), 1 in de categorie Young Talent (12 t/m 17 jaar) en 1 in de categorie Volwassenen (vanaf 18 jaar).
 • Alle 30 genomineerde foto's worden op de site geplaatst. Er kan dan in oktober/november 2018 worden gestemd voor de winnaar van de Publieksprijs. De foto met de meeste stemmen wint de Publieksprijs. Je kunt maar 1 keer op dezelfde foto een stem uitbrengen.
 • De in totaal 4 winnaars worden eind 2018 bekend gemaakt: 3 winnaars in de categorieën Volwassen, Young Talent en Kids en de winnaar van de publieksprijs.

Overige voorwaarden

 • Elke inzending moet het originele werk van de deelnemer zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van een andere partij.
 • De deelnemer blijft eigenaar van het auteursrecht. De naam van de fotograaf wordt altijd vermeld. De fotograaf gaat ermee akkoord dat WWF niet aansprakelijk is voor het niet opzettelijk verzwijgen van de naam.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer aan WWF een niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om elke inzending te reproduceren, publiceren, vertonen en aan het publiek bekend te maken, op elke manier en in alle media over de hele wereld. Deze licentie wordt alleen verleend voor gebruik voor promotie van de WWF Frans Lanting Photo Award. Dit kan onder andere in de volgende vormen van gebruik: fotoboeken, presentaties, TV, tentoonstellingen, tijdschriften van WWF of commerciële partijen, in folders, op websites en diverse sociale media.
  • Als de fotograaf geen toestemming heeft gegeven bij het inzenden van de foto’s om de foto‘s ook buiten de fotowedstrijd te gebruiken, kan het Wereld Natuur Fonds met de fotograaf contact opnemen voor het maken van afspraken over het mogelijke verder gebruik.
  • Als de fotograaf wel toestemming heeft gegeven bij het inzenden van de foto’s om de foto’s ook buiten de fotowedstrijd te gebruiken, mag Wereld Natuur Fonds de foto’s ook buiten de context van deze fotowedstrijd rechtenvrij en zonder vergoeding, onder vermelding van fotocredits, gebruiken ten behoeve van het internationale natuurbeschermingswerk.
  • Voor het gebruik zoals hierboven vermeld wordt geen vergoeding gegeven door WWF.
  • Het Wereld Natuur Fonds zal beelden nooit verstrekken aan derden en bij verzoeken voor het gebruik van beelden altijd de fotograaf hiervan in kennis stellen.
  • De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, moet deze hiervoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
  • Het Wereld Natuur Fonds is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van de inzendingen, en iedere deelnemer stemt ermee in het Wereld Natuur Fonds in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
  • De ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven of het welzijn van dier en natuur aantasten. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, pornografische of andere seksueel getinte foto’s in te sturen.
  • De ingezonden foto’s mogen op geen enkele wijze schade aan de natuur of dieren hebben veroorzaakt.
  • Plagiaat en ander misbruik wordt niet geaccepteerd.
  • Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden niet in behandeling genomen.
  • Foto’s van huisdieren worden niet geaccepteerd.
  • Wie besluit zijn of haar foto(’s) in te zenden voor deelname aan deze fotowedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven accepteert.
  • De organisatie heeft te allen tijde het recht om genoemde data (zoals datum jurering en prijsuitreiking) en voorwaarden te wijzigen.
  Bultrugmoeder met kalf